92607 Mini Air Sander 50mm

Gearless mini air sander with 50mm diameter sanding face and silencer. Suitable for most panel repair jobs, its smaller dimensions mean it is ideal for intricate, more delicate sanding. It features a safety trigger lock to prevent accidental use and has variable speed adjustment, with a maximum operating speed of 25,000rpm, and is easily capable of removing paint and metal from bodywork or any other surface requiring treatment.

 • Accurate and precision sanding for removing small amounts of paint.
 • Sanding pad: 50mm diameter.
 • Fitted with a noise silencer, max 84DB. Includes safety trigger lock.
 • Air inlet, quick connector 1/4" BSP. Operating pressure: 90psi (6.2 bar), air consumption: 2cfm. Free load speed: 25000rpm.
 • Use with Connect sanding pads, please see Part No. 32109.
TSP: £146.48 ex VAT £175.78 inc VAT

Mini-Druckluftschleifer mit 50-mm-Schleifdurchmesser und Schalldämpfer.

 • Für präzises, sauberes Schleifen zum Entfernen selbst kleinster Farbpartikel.
 • Schleifscheibe: 50 mm Durchmesser.
 • Mit Schalldämpfer, max. 84 dB. Sicherheitsarretierung für Bedienschalter.
 • Druckluftzufuhr, Schnellkupplung 1/4" BSP. Betriebsdruck: 6,2 bar, Luftverbrauch: 56,63 l/m. Leerlaufdrehzahl: 25 000 min-1
 • Einsatz mit Schleifscheiben von Connect, siehe Teile-Nr. 32109.
TSP: £146.48 ex VAT £175.78 inc VAT

Mini-ponceuse à air comprimé sans engrenage à surface de ponçage de 50 mm de diamètre et silencieux. convient pour la plupart des réparatinos sur panneaux - sa petite dimension permettra un poncage plus délicat. il dispose d'un mécanisme de blocage au niveau dela gachette pour éviter une mise en marche accidentelle et contient un variateur de vitesse avec un maximum de 25000 Tours /minutes. Il permet ainsi de retirer de la peinture et du métal de tous panneaux ayant besoin d'être traitée.

 • Ponçage précis pour éliminer de petites quantités de peinture.
 • Patin de ponçage : Diamètre de 50 mm.
 • Équipée d'un silencieux, 84 dB max. Verrouillage de gâchette de sécurité inclus.
 • Admission d'air, raccord rapide de 1/4" BSP. Pression de service : 6,2 bars (90 psi), consommation d'air : 0,06 m3/min. Vitesse à vide : 25 000 tr/min.
 • À utiliser avec les patins de ponçage Connect, voir la référence 32109.
TSP: £146.48 ex VAT £175.78 inc VAT

Traploze mini-luchtschuurmachine met een schuuroppervlak met een diameter van 50 mm en geluiddemper. Geschikt voor de meeste paneelreparatiewerkzaamheden. Is door zijn kleinere afmetingen ideaal voor het fijnere schuurwerk. Heeft een trekker met veiligheidsvergrendeling om onbedoeld gebruik te voorkomen en heeft een variabele snelheidsinstelling, met een maximum bedrijfssnelheid van 25.000 tpm, en verwijdert uitstekend lak en metaal van carrosserie of andere te behandelen oppervlakken.

 • Accuraat en nauwkeurig schuren om kleine hoeveelheden lak te verwijderen.
 • Schuurschijf: 50 mm diameter.
 • Uitgerust met een geluidsdemper, max. 84 dB. Trekker met veiligheidsvergrendeling.
 • Luchtinlaat, snelkoppeling 1/4" BSP. Bedrijfsdruk: 90 psi (6,2 bar), luchtverbruik: 2 cfm. Onbelaste snelheid: 25.000 tpm.
 • Gebruik met Connect-schuurschijven, zie artikelnr. 32109.
TSP: £146.48 ex VAT £175.78 inc VAT
 Buy Locally


Buy Online from
Buy 92607 Mini Air Sander 50mm from Amazon As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.